Dessa handlingar begärs av fastighetsmäklare som påstår sig se till att hyreskontrakten med hyresvärdarna fullgörs.

Konsumenter rapporterar dock att detta krav ställs redan innan de har undertecknat några hyreskontrakt, utan att det finns något avtalsförhållande mellan dem och fastighetsbolaget.

År 2018 publicerades ett lagförslag om godkännande av modellen för fastighetsförmedlingsavtal med allmänna avtalsklausuler, som inkluderar identifiering av verksamheten, identifiering av fastigheten, panträtter och avgifter, avtalsordning, betalning, erhållande av handlingar som är nödvändiga för genomförandet av verksamheten, garantier för förmedlingsverksamhet, avtalets löptid och den andra partens samarbetsskyldighet och skyldigheter.

Även enligt detta dekret måste den framtida hyresgästen samarbeta med mäklaren genom att tillhandahålla all användbar information. DECO håller dock inte med om att dokument som skattedeklarationer och lönebesked kan begäras utan att bryta mot de principer som fastställs i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Alla uppgifter som samlas in måste vara adekvata, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt, samt användas för specifika, uttryckliga och legitima ändamål, och får inte behandlas vidare på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.

Tidiga hyresbetalningar

Det kommer fler och fler klagomål, liksom farhågor och tvivel som rör tidig betalning av hyra och storleken på säkerhetsdepositioner.

Lagen om statsbudgeten för 2023, som införde en ändring av civillagen, fastställer nya system för dessa två frågor. Om det finns ett skriftligt avtal kan hyran betalas i förskott för en period på högst två månader, och hyresvärden kan bara be hyresgästen om en deposition på högst två hyror.

DECO motsätter sig att den framtida hyresgästen begär pengar för att besöka en fastighet, eftersom det inte ingår i detta system och inte heller har en aktuell rättslig ram. Förbundet anser att det bör utvecklas rättsliga lösningar för denna typ av frågor.

Om du letar efter en bostad och har frågor som dessa är du välkommen att kontakta DECO. Skicka ditt klagomål till DECO via whatsapp +351 966 449 110 eller via kontaktformuläret och hjälp DECO att rapportera till de behöriga myndigheterna om behovet av bättre reglering.


Author

Paula Martins is a fully qualified journalist, who finds writing a means of self-expression. She studied Journalism and Communication at University of Coimbra and recently Law in the Algarve. Press card: 8252

Paula Martins