I studien användes Google Street View för att bedöma städer i både Storbritannien och resten av världen och rangordna dem utifrån vilken som hade den högsta andelen byggnader som följer det "gyllene snittet".