Företag som leds av personer under 35 år har minskat inom många sektorer, men jordbruket är den enda sektor i Italien som har sett en ökning, om än med 1 procent, av företag som leds av unga människor.