För André Ventura kan det handla om "slöseriet med miljontals euro" under Covid-19-pandemin.

"Så snart den lagstiftande sessionen börjar kommer vi att föreslå en parlamentarisk undersökningskommission om regeringens hantering under covidperioden. Förvärvet av tester, förvärvet av vacciner, förvärvet av utrustning måste granskas", sade han.

På torsdagen avslöjade revisionsrätten(TdC) att de priser som regeringen fastställt för diagnostiska test för covid-19 resulterade i en ökning av de offentliga utgifterna som uppskattas till 153,4 miljoner euro mellan 2020 och 2021.

I en rapport som publicerats på sin webbplats drar TdC slutsatsen att de priser som fastställts av hälsoministeriet för diagnostiska tester för sjukdomen orsakad av SARS-CoV-2 coronavirus, som ersätts av National Health Service(SNS), "inte alltid behövde ligga till grund för den tekniska grund som presenterats av National Institute of Health Doutor Ricardo Jorge(INSA)".

Detta "skadade transparensen i de respektive prisbildningsprocesserna och resulterade i ökade offentliga utgifter", avslutas rapporten.

För André Ventura "visar detta tydligt hur dessa människor förvaltar landet, hur dessa människor slösar bort miljoner, när vi sedan vet, två eller tre år senare, att dessa pengar i slutändan missbrukades".