Den information som generaldirektoratet för hälsa(DGS) har gjort tillgänglig för Lusa-byrån, som ännu inte har uppgifter för förra året, visar att antalet platser som är tillgängliga för rådgivning om rökavvänjning också ligger långt från de 235 som fanns före Covid-19-pandemin, kvar på 152 (2022), vilket ändå utgör en ökning jämfört med 112 år 2021.

När det gäller de första besöken var trenden densamma: från 12 702 under 2019 ökade de till 6 159 (2020) och 5 902 (2021), med en omvänd trend under 2022, med 8 843 (+49,8 %).

Samma sak hände med det totala antalet konsultationer, med 41 946 under 2019, 25 515 under 2020 och 24 302 under 2021. År 2022 skedde en ökning till 32 817.

Tobak är den direkta orsaken till 90% av fallen av lungcancer.