"Portugal kan utan tvekan bättre fånga den portugisisk-amerikanska gemenskapen. Det är en gemenskap som idag har mycket större inflytande för att gynna utvecklingen här i Portugal av investeringar från amerikanska företag. Portugal skulle kunna vara ingången till Europa och tidigare var det inte nödvändigtvis ingången", säger delstatsledamoten som tjänstgör sin 17:e mandatperiod i Massachusetts representanthus.

"Det finns regeringar som har gjort ett bättre jobb än andra, men det måste vara konstant. När regeringen byts ut fortsätter ibland inte dessa relationer, dessa kontakter, som de borde", säger han.

Fler turister

Statssekreteraren hävdar också att Portugal har kapacitet att locka fler nordamerikanska turister till landet, men för att göra det måste det investera mer i marknadsföring för att göra Portugal känt. "Det kan bli ännu mer turism", säger han och påpekar att "förutom de siffror som nämns i USA, (detta värde) kan vara 3,4,5-6 gånger mycket högre än vad det är idag".

"Om man lämnar de stora portugisiskättade samhällena är Portugal inte känt", konstaterar han. "Det är viktigt att ha mer marknadsföring i USA om Portugal, för närvarande görs den största delen av ett fåtal företag. SATA gör det lite grann, TAP inte så mycket, åtminstone inte i vår region. Det som är bra är att de amerikanska bolagen själva, som Delta eller United, marknadsför här i Portugal."