Ana Bastos, kommunalråd med ansvar för transportfrågor i Coimbras kommunfullmäktige, förklarade att IP bekräftat den tekniska genomförbarheten av de justeringar som kommunen föreslagit för höghastighetslinjen, vilket innebär att Quinta das Cunhas, en liten stad i kommunen, kan exproprieras helt inom ramen för höghastighetslinjen.

Bekräftelsen av denna tekniska genomförbarhet ger nu Coimbras kommunfullmäktige "de tekniska förutsättningarna för att kunna begära en rättelse av sträckningen från den framtida koncessionshavaren", förklarade kommunalrådet.

"Med denna justering av layouten är det möjligt att rädda alla byggnader i Quinta das Cunhas, och därmed bevara minnena och platsens identitet, samtidigt som man säkerställer förbättringar och minskar antalet rivningar i kommunen Condeixa-a-Nova", framhöll Ana Bastos.

Enligt rådgivaren gör justeringen det också möjligt att undvika rivning av tre andra hus i Reveles, "varav ett precis har byggts".

Även om denna process ännu inte är avslutad - det beror på den framtida koncessionshavarens vilja - berättade rådmannen för Lusa Agency att hon är "mycket övertygad" om att de föreslagna justeringarna, med säkerställd teknisk genomförbarhet, kan följas i projektet.

Borgmästaren i Coimbra, José Manuel Silva, välkomnade möjligheten att rädda Quinta das Cunhas och betonade att kommunen kommer att göra allt "för att försvara sina invånare".