"Den kommunala fastighetsskattelagen, godkänd genom lagdekret nr 287/2003 av den 12 november, fastställer i artiklarna 38 och 39 att ett av de objektiva element som integreras i beräkningsformeln för bedömningssystemet för stadsbyggnader är det genomsnittliga byggnadsvärdet per kvadratmeter. Denna förordning upprätthåller de värden som tillämpas under år 2023".

Kvadratmeterpriset för IMI och fastighetstaxeringen ökade med 25 euro under 2023 och uppgick till 665 euro.

Det handlar om det genomsnittliga byggnadsvärdet per kvadratmeter, som 2023 fastställdes till 532 euro, plus 25 %, enligt definitionen i den kommunala fastighetsskattelagen (CIMI).

Därför, och med hänsyn till CIMI-formeln, uppgår det använda värdet till 665 euro, vilket är det högsta sedan 2003, det år då IMI ersatte det kommunala bidraget.

Priset per byggd kvadratmeter är ett av de element som ingår i beräkningsformeln för värderingssystemet för stadsbyggnader och följaktligen i fastställandet av deras skattemässiga värde (VTP), på vilket IMI-satsen tillämpas.

Priset per kvadratmeter byggnadsarea fastställs årligen genom ett regeringsdekret, efter ett förslag från den nationella kommissionen för värdering av stadsbyggnader (CNAPU).