Mellan maj 2023 och den 22 januari i år aktiverades 312 876 självdeklarationer av sjukdom med SNS24, ett genomsnitt på 1 100 "självdeklarationer" per dag.

Uppgifter från hälsoministeriets gemensamma tjänster (SPMS), som Expresso tagit del av, visar också att de dagar då denna mekanism, som gör det möjligt för en arbetstagare att motivera frånvaro från arbetet i tre dagar (utan lön) utan att träffa en läkare, används mest är måndagar och dagar före eller efter helgdagar.

Under den sista veckan 2023 och den första veckan i år kom klagomål från både arbetsgivare inom den privata sektorn och begränsningar inom vissa offentliga tjänster. Av de mer än 300 000 "självdeklarationer" som utfärdats under de senaste nästan nio månaderna aktiverades 54 606 i december, med den 27:e - en onsdag, strax efter jul och den tidsersättning som regeringen beviljar offentliganställda - för att registreras det största antalet utsläpp. Det dagliga maxrekordet uppnåddes exakt följande onsdag, den 3 januari (5.907).

Även om siffrorna för årets sista månad (under dessa specifika veckor) sammanfaller med influensans topp, vilket också kan bidra till att motivera ökningen under denna period, misstänker vissa företag "missbruk" av mekanismen och pekar finger åt bristen på övervakning.

Ordföranden för CIP - Confederação Empresarial de Portugal, Armindo Monteiro, rapporterar att "begränsningar i förvaltningen av mänskliga resurser inom industrin, som genereras av denna frånvaro i kritiska tider", gör det "svårare att hitta ersättare".