Enligt centralbanken utgör de 16 723 sedlarna 3,68% av det totala antalet sedlar som beslagtagits i länder som använder euron som valuta, vilket är anledningen till att centralbanken säger att "antalet förfalskningar är en restpost jämfört med de nästan 30 miljarder eurosedlar som är i omlopp".

Under 2022 beslagtogs 10 732 förfalskade sedlar, vilket innebär att det under 2023 skedde en ökning med 55%.

BdP säger att två beslag av 100- och 200-eurosedlar bidrog till ökningen och att det också var dessa beslag som ledde till att 100-eurosedeln var den mest beslagtagna under 2023, vilket förändrade trenden under tidigare perioder, eftersom de mest beslagtagna sedlarna under 2022 var 10 och 20 euro.

Under 2023 beslagtogs 5 353 förfalskade 100-eurosedlar, 3 425 förfalskade 20-eurosedlar, 3 334 förfalskade 200-eurosedlar och 2 406 förfalskade 50-eurosedlar.

Förra året beslagtogs dessutom 1 849 förfalskade 10-eurosedlar, 256 femeurosedlar och 100 500-eurosedlar.

Enligt BdP kunde majoriteten av de beslagtagna förfalskningarna upptäckas med hjälp av metoden "Touch - Observe - Tilt", utan användning av annan utrustning (som förstoringsglas eller maskiner), för att kontrollera förekomsten av de element som kännetecknar en äkta sedel (bomullspapperets struktur och fasthet, vattenstämpel eller säkerhetstråd), och tillade att människor bör kontrollera sedlarna när de får dem, eftersom en förfalskad sedel inte återbetalas och det utgör ett brott att överlåta en förfalskad sedel.