Enligt Sapo-nyheterna säger Rousseau Institute-rapporten, som involverade "analytiker från hela Europa", att "40 miljarder euro behövs för att sätta EU på vägen mot klimatneutralitet, samtidigt som man förblir i den globala konkurrenskraften, i linje med EU:s strategiska autonomiagenda".

Studien konstaterar att regeringarna i de 27 medlemsländerna "behöver kanalisera ny finansiering till 'grönt' kapital" och öka EU:s bruttonationalprodukt (BNP) med 2,3 procent, för att "låsa upp fördelarna med klimatomställningen".

De offentliga utgifterna måste "fördubblas från 250 miljarder euro till 510 miljarder euro per år för att kanalisera privata investeringar och finansiella lösningar för utfasning av fossila bränslen".

Guillaume Kerlero, chef för den ekologiska omställningen vid Rousseau Institute och ansvarig för projektet, sa att studien presenterade "aldrig tidigare skådade nivåer av detaljer om behovet av ytterligare investeringar, särskilt i den offentliga sektorn".

"Siffrorna kan verka betydande, men investeringar i den gröna omställningen är en logisk ekonomisk åtgärd och bara en bråkdel av vad EU:s regeringar har spenderat på återhämtningsplaner för covid-19 och stöd till fossila bränslen", tillägger man.

"Valet är mycket enkelt. Vi kan missa målen för [klimat]omställningen och bana väg för en osäker framtid. Vi kommer att fortsätta att spendera två gånger den investering som behövs för omställningen på att importera fossila bränslen, eller så kan vi planera ansvarsfullt, vilket kommer att leda till hundratusentals jobb, förbättra vår suveränitet och handelsbalans", avslutar man.