Forskarna visade att ett kommersiellt blodprov som redan finns på marknaden, kallat AlZpath, kan upptäcka tecken på Alzheimers i hjärnan lika tillförlitligt som de andra metoder som används för närvarande.