Slutsatsen var att HPV-vaccinet var "mycket effektivt" för att förhindra cancerutveckling. Vaccinet erbjuds nu även till pojkar för att skydda dem mot andra HPV-relaterade cancerformer.