WMO gör en noggrann bedömning av alla uppgifter, liksom av de instrument och förhållanden under vilka de registrerades, innan ett temperaturrekord bekräftas, vilket är anledningen till att det värde som registrerades på Sicilien bekräftades först två år efter händelsen.

"Denna noggranna bedömning ger oss förtroende för att våra globala temperaturrekord mäts korrekt", förklarade den amerikanske geografen Randall Cerveny, WMO:s föredragande för klimat och meteorologiska extremvärden.

En annan expert, som citeras av CNN Portugal, avslöjade att "det är möjligt, och till och med troligt, att ännu allvarligare extremer kommer att inträffa i framtiden i Europa". WMO-experter genomför ytterligare undersökningar, särskilt hållbarheten hos den tropiska cyklonen Freddy, som bildades i Australien och drabbade södra Afrika två gånger.