Resultaten av en femårig amerikansk studie, som övervakade två solcellsanläggningar på tidigare jordbruksmark som återställts med inhemska blommor, visade att habitatvänliga solcellsanläggningar kan bidra till att skydda insektspopulationer och förbättra pollineringen på intilliggande gårdar.