I ett pressmeddelande från Iberinformin, som citerar Insight View-data, anges att Leiria under 2023 såg en 37-procentig ökning av insolvensfall jämfört med 2022.

Å andra sidan minskade antalet upplösta företag med 45 % under samma period. Intressant nog registrerades 1803 nya företag i Leiria under 2023, en ökning med 3% jämfört med föregående år, vilket visar på ett växande intresse för regionen.

Distriktet Leiria består av 16 kommuner, som representerar cirka 5% av det totala antalet portugisiska företag som har lämnat in räkenskaper. Fördelningen av företagen mellan kommunerna är betydande: Leiria leder med 32% av företagen i distriktet, följt av Alcobaça (12%), Pombal (11%), Caldas da Rainha (11%), Marinha Grande (7%) och Porto de Mós (5%). Övriga kommuner står för 22% av företagen.

Fördelningen efter företagsstorlek visar en anmärkningsvärd spridning, med 85% av företagen som tillhör mikroföretagssegmentet. Dessa står dock endast för 14% av den totala omsättningen. Småföretagen utgör ca 13% av det totala antalet företag i distriktet (34% av omsättningen), medan de medelstora företagen utgör ca 2% av det totala antalet företag (med 32% av omsättningen). Stora företag är sällsynta och utgör endast 0,2% av det totala antalet företag, men de bidrar med 20% av den totala omsättningen.

Denna spridning återspeglas också i verksamhetssektorerna i Leiria, där 37% av företagen är koncentrerade till tjänstesektorn. Dessa företag står dock endast för 8% av den totala omsättningen i distriktet. Andra sektorer är byggsektorn (13%), som står för 9% av den totala omsättningen, industrin (11%), med 32% av den totala omsättningen, jordbruk och transport, där båda enskilt står för 4% av alla företag, med ett liknande bidrag i omsättning - 5% inom jordbruk och 4% inom transport.

När det gäller risken för betalningsinställelse har ungefär ett av fyra företag (22%) i Leiria en maximal eller hög risknivå. I allmänhet har företagen en medelhög (41 %) eller låg (37 %) risk för bristande efterlevnad.

När vi tittar på hur gamla företagen i Leiria är, inser vi att ju äldre de är, desto högre är deras omsättning. Företag som bildats under de senaste fem åren utgör 31 % av det totala antalet företag och bidrar endast med 6 % av den totala omsättningen. De företag som grundades för mellan sex och tio år sedan utgör 21 % av det totala antalet företag i Leiria, med en omsättning på 9 % i distriktet. Företag som grundades för mellan 11 och 15 år sedan utgör 12 % av det totala antalet företag, med en omsättning på 11 % av den totala omsättningen.

Företag mellan 16 och 25 år står för 21% av företagen och bidrar med 25% av den totala omsättningen. Slutligen utgör företag som är äldre än 25 år 30% av företagen i Leiria, med en omsättning som motsvarar hälften av den totala omsättningen.