Målet är att omvandla området till en plats där samhället kan njuta av det arkeologiska, miljömässiga och landskapsmässiga arvet.