"Med en närvaro i Portugal sedan 1991, med öppnandet av den första McDonald's Portugal-restaurangen i Cascais, har McDonald's för närvarande mer än 10 000 anställda och mer än 45 franchisetagare - lokala entreprenörer som ansvarar för att hantera mer än 90% av varumärkets restauranger i landet ", belyser företaget i ett uttalande.

Enligt McDonald's återspeglar den "historiska milstolpen" att öppna 200 restauranger i Portugal varumärkets åtagande "att fortsätta skapa värde för landet, hitta lösningar som syftar till en alltmer ansvarsfull verksamhet på miljömässig och social nivå, genom att stödja de samhällen där dess restauranger är belägna och skapa arbetstillfällen, eftersom varje ny öppning representerar skapandet av cirka 50 nya jobb".