"Det förväntas att tjänsten kommer att vara i drift i mars", enligt en officiell källa från Portos kommunfullmäktige och rapporterat av Lusa.

JN rapporterade idag att den kommunala polisen i Porto redan har fått kameror som ska installeras i minst två fordon, som kommer att bötfälla felparkerade fordon genom fotografisk inspelning av deras registreringsskyltar.

Systemet kommer att samla in bilder av de felparkerade fordonen, och polisen i fordonet med kameran installerad på taket kommer att vara ansvarig för att utfärda respektive böter.

Enligt JN utfärdades under 2023 mer än 33.000 administrativa överträdelser i Porto, och totalt 15.515 fordonsbogseringar registrerades.

Mobila radarkameror för hastighetskontroll har också varit i drift sedan början av året, enligt en källa från kommunen.

Utöver de kameror som installerats i kommunpolisens fordon och de mobila hastighetskontrollradarerna har STCP från och med i år också börjat övervaka felaktig parkering i bussfiler och vid busshållplatser, som ett resultat av ett protokoll som undertecknats med kommunen.