Uppgifterna är resultatet av en studie som genomförts av studie- och statistikkontoret för den portugisiska hotellföreningen(AHP), som undersökte 476 hotellanläggningar mellan den 2 och 21 januari 2024.

Den största ökningen av det genomsnittliga priset per rum sågs i Alentejo, som 2023 nådde 159 euro, en ökning med 29% jämfört med 2022. Även i Lissabon låg det genomsnittliga priset per rum på 159 euro 2023, men ökningen jämfört med föregående år var 4%.

Den autonoma regionen Azorerna följer på listan över de största ökningarna av genomsnittspriset, som, när man placerade denna indikator på 135 euro, såg en ökning med 25% jämfört med 2022 års värden. Anmärkningsvärt är också den norra regionen, vars genomsnittspris ökade med 21% 2023 jämfört med 2022, till 132 euro, och för Center-regionen, vars genomsnittspris på 100 euro innebar en ökning med 20% av denna indikator jämfört med 2022.