"Portugal var det andra EU-landet där familjer förbrukade minst energi 'per capita', med 285 kilo oljeekvivalenter", enligt en publikation av Pordata på det sociala nätverket X.

Detta värde är "ungefär hälften av det europeiska genomsnittet (542) och långt under dem som konsumerar mest, finländarna (1 016)".