"Medianpriset på bostäder ökade, jämfört med samma period förra året, i 22 av de 26 NUTS III-regionerna, och tillväxten i den autonoma regionen Madeira var särskilt framträdande: +43,0%", enligt den senaste INE-rapporten.

De fem delregionerna med de högsta medianpriserna - Stor-Lissabon, Algarve, den autonoma regionen Madeira, Península de Setúbal och Porto Metropolitan Area - "uppvisade också de högsta värdena i båda kategorierna av köparens skattemässiga hemvist (territorium nationellt och utländskt)".

"I delregionerna Stor-Lissabon och Porto Metropolitan Area översteg medianpriset (€/m2) för transaktioner genomförda av köpare med skatterättslig hemvist utomlands, respektive +83,4% och +56,8%, priset för transaktioner av köpare med skatterättslig hemvist i det nationella territoriet".

"Under 3: e kvartalet 2023 skedde en inbromsning av bostadspriserna i 11 av de 24 kommunerna med mer än 100 tusen invånare (17 under 2: a kvartalet 2023). I motsatt riktning ökade den årliga förändringstakten i 13 kommuner, med Barcelos (+9,1 p.p.) och Guimarães (+8,9 p.p.) som framhävda".