EU:s koldioxidutsläpp från förbränning av fossila bränslen har sjunkit till nivåer som inte setts sedan The Beatle toppade listorna, och kommer att fortsätta att sjunka allt snabbare, enligt Center for Research on Energy and Clean Air.