Den stora randomiserade kontrollerade studien visade att aktiva komponenter i ginkgo biloba kan förbättra den tidiga återhämtningen av tankeförmågan efter en stroke som orsakats av en blodpropp.