Ricardo Santos, ansvarig för SMAS, förklarade att saneringsarbetena kommer att göra det möjligt att öka nätverkets täckningsgrad, som för närvarande är 92 procent. När saneringsarbetena är slutförda är målet att nå en täckningsgrad på 95 procent.