I ett uttalande förklarar PSP att av de 104 gripanden för trafikbrott mellan den 5 och 11 februari var 56 för körning under påverkan av alkohol och 48 för att sakna ett lagligt körkort.

45 personer greps också misstänkta för narkotikahandel och mer än 15.000 enskilda doser beslagtogs.

PSP grep också 35 personer för brott mot egendom och utfärdade 155 rättsliga arresteringsorder.

Under samma period beslagtogs 39 skjutvapen och 22 bladvapen, antingen som en försiktighetsåtgärd eller efter de 13 arresteringar som gjordes för innehav av förbjudna vapen.

Sedan insatsen inleddes har PSP i hela landet och i sitt insatsområde inspekterat 9 225 förare och kontrollerat 43 639 fordon med radar.

Totalt registrerades 2 203 administrativa överträdelser, varav 402 för fortkörning, 76 för körning under alkoholpåverkan, 208 för avsaknad av obligatorisk periodisk inspektion, 74 för avsaknad av försäkring och 41 för användning av mobiltelefon under körning.

1 038 olyckor registrerades, vilket resulterade i två dödsfall, fem allvarliga skador och 326 lindriga skador.