Enligt uppgifter från det nationella statistikinstitutet(INE) ökade arbetskraftskostnaderna 2023 med 5,3% på årsbasis. Ökningen av lönekostnaderna med 5% bidrog till denna utveckling.

"År 2021 ökade arbetskraftskostnadsindex med 5,3% (det hade ökat med 3,2% 2022), vilket motsvarar ökningar med 5% i lönekostnader (3,0% 2022) och 6,4% i andra kostnader (4,1% 2022)", betonar statistikkontoret i den höjdpunkt som publicerades i morse.

Det är viktigt att förklara att lönekostnader inte bara täcker själva lönen utan även regelbundna bonusar och ersättningar, betalning för övertidsarbete och oregelbundna bonusar och ersättningar (t.ex. julbonus).

Övriga kostnader avser skatter, sociala avgifter, avgångsvederlag och frivilliga avgifter, t.ex. sjukförsäkring.

Uppgifter från INE visar att det var inom den offentliga sektorn som arbetskraftskostnaderna ökade mest under det senaste året. Där var ökningen från år till år 6% (den hade varit 1,6% 2022), medan den i den privata sektorn var 4,9% (den hade varit 4,1%).

Det senaste året har inneburit flera förändringar av lönerna för offentliganställda - det vill säga inte bara löneökningar utan även förstärkningar i vissa specifika karriärer - vilket hjälper till att förstå denna utveckling.