Enligt uppgifter från Securities Market Commission(CMVM) och rapporterade av ECO, översteg 265 fastighetsinvesteringsfonders exponering mot bostadsfastigheter i Portugal 2,5 miljarder euro i december, 59% mer än vad som registrerades i november och 63% över den investering som registrerades i december 2022.

Detta är det högsta värdet sedan 2016 då CMVM började tillhandahålla fragmentering av fondportföljer efter fastighetsändamål.

CMVM-data visar att investeringar i bostadstillgångar i Europeiska unionen (främst belägna i Portugal) var den största investeringen som gjordes av fastighetsfonder förra året.

Det starka fokuset på bostadstillgångar garanterades helt av slutna fonder som i december registrerade en 60,5% ökning av exponeringen mot bostadsfastigheter i sina portföljer. Särskilda fastighetsfonder och öppna fastighetsfonder noterade däremot en minskning med 31,2% i bostadsfastigheter, enligt CMVM-data.

Skapandet av 33 nya fastighetsbolag bidrog till tillväxten, till exempel Herdade do Pinheirinho II och Herdade do Pinheirinho Resort, som förvaltas av GEF, vilket lyfte detta förvaltningsbolag från femte till tredje plats bland de största i landet, strax bakom Square Asset Managers och Lynx Asset Managers.

Fastighetsfondernas ökade fokus på bostäder i slutet av förra året ledde till att bostadstillgångar hade en vikt på 17,4% i dessa fonders portföljer, vilket kan jämföras med en procentandel på 13,3% 2022 eller 14% under fem år före 2023.