DGS säsongsvaccinationsrapport, som täcker perioden mellan den 29 september förra året och den 11 februari, visar att 2 475 279 personer vaccinerades mot influensa och 1 968 444 med säsongsbooster mot Covid-19.

Vaccinationstäckningen mot influensa bland de över 60 år är 65,95% och mellan 60 och 69 år överstiger den inte 51,88%. Världshälsoorganisationen rekommenderar 75% täckning för personer över 65 år.

Apoteken har hittills administrerat mer än 70 % av influensavaccinerna och mer än 69 % av säsongsboostern mot covid-19.

DGS sänkte åldersgränsen för influensavaccin till 50 år och generaldirektören har redan medgett att man kan sänka den ytterligare och täcka personer som är 45 år eller äldre. De betonade dock att den nuvarande prioriteringen fortsätter att vara vaccinering av medborgare som är 60 år och äldre.