"Under 2023 uppgick det totala antalet övernattningar till 3,8 miljoner, vilket motsvarar en ökning med 15,1% jämfört med föregående år. När det gäller gäster var det totala antalet 1,2 miljoner, 14,8% högre än 2022. I år var den genomsnittliga vistelsen 3,18 dagar", står det i rapporten om turistaktiviteter.

Enligt uppgifter som finns tillgängliga på SREA:s webbplats, som konsulterats av Lusa, är detta det högsta värdet sedan registreringarna började (2001).

Det totala antalet övernattningar 2022 hade redan överträffat det högsta värdet fram till dess, sett 2019, före covid-19-pandemin, som påverkade sektorn under de följande två åren.

Ökningen under 2023 var högre än den i landet, som uppvisade en "ökning jämfört med föregående år med 10,7%".

Regionen noterade dock en minskning av antalet övernattningar på turistboenden under årets sista månad.

"I december registrerades 120,6 tusen övernattningar på alla turistanläggningar (hotell, lägenhetshotell, turistlägenheter, pensionat, lokala boendeenheter och enheter för landsbygdsturism) på Azorerna, ett värde som var 5,4% lägre jämfört med samma månad", säger SREA.

Nedgången denna månad går emot den nationella trenden, eftersom Portugal presenterade "en positiv variation från år till år på 8,2%".

Externa marknader registrerade 55,7 tusen övernattningar (46,2%), 0,5% mindre än under samma period förra året.

Bland dessa utmärkte sig USA som den viktigaste källmarknaden, med 10,4 tusen övernattningar (18,7% av övernattningarna från invånare utomlands) och en tillväxt på årsbasis på 19,5%.

Därefter följde Spanien med 9,3 tusen övernattningar (16,8%), men med en negativ utveckling på 0,4% jämfört med föregående år, och Tyskland med 8,6 tusen övernattningar (15,4%), även här med en minskning på 1,5% jämfört med föregående år.

Kanada var den marknad som ökade mest jämfört med december 2022 (38%), följt av Norge (33,6%).

Sverige (-48,7%), Danmark (-46,0%) och Nederländerna (-43,0%) noterade de största minskningarna jämfört med föregående år.

Hotellsektorn stod för 64% av alla övernattningar (77,2 tusen) i december, följt av lokalt boende, med 32,9% (39,7 tusen), och turism på landsbygden, med 3% (3,7 tusen).