Mellan den 7 och 14 februari sjönk matkorgen med 1,47 euro till 143,86 euro. "Detta pris är bara 58 cent högre än priset för samma korg den 3 januari, två dagar innan momsbefrielsen upphörde", understryker DECO PROteste.

Enligt konsumentorganisationens räkenskaper registrerades "den största prisökningen för denna korg mellan den 4 januari, den sista dagen med nollmoms, och den 10 januari, under vilken period den steg med 7,96 euro (mer 5,60%)".

Sedan momsbefrielsen upphörde är de produkter som har blivit dyrast flytande yoghurt, som ökade med 37 cent (18 %) till 2,38 euro den 14 februari, och matolja, som ökade med 29 cent (15 %). Den 14 februari kostade den 2,21 euro; och hästmakrill, med en ökning på 64 cent per kilo (15%), till 4,97 euro per kilo, den 14 februari.