För att göra detta behöver föraren bara hålla i sitt medborgarkort eller sin digitala mobilnyckel för att komma åt portalen "My Driving License". Enligt Institute of Mobility and Transport får användaren efter registreringen 10 % rabatt på avgiften, vilket minskar resekostnaderna till IMT:s personliga service.

Intyget, som har en ny "layout", kan utfärdas på portugisiska eller engelska och är giltigt i sex månader. Det är möjligt att verifiera dess äkthet genom att läsa QR-koden eller verifieringskoden.

Cirka 3 000 körkortsintyg begärs årligen från IMT, varav majoriteten används för att presentera för liknande utländska enheter som en del av en begäran om att byta ut ett körkort i ett annat land.

Relaterad artikel: