Det belopp som finansinstituten lånade ut under 2023 överträffar det tidigare rekordet från 2019 (7 594 miljoner euro).

Enbart i december förra året lånades 590,6 miljoner euro ut i konsumentkrediter, en liten minskning med 0,6% jämfört med december 2022 och 12,6% mindre än i november 2023.

Inom segmentet bilkrediter uppgick det kontrakterade beloppet till 235 miljoner euro, 2,2% mer än under samma månad 2022.

Antalet nya personkrediter minskade. Personkrediter "utan ett specifikt ändamål, hem, konsoliderade och andra ändamål" uppgick till 239 miljoner euro (3,2% mindre jämfört med december 2022). Personkrediter för "utbildning, hälsa, förnybar energi och finansiell leasing av utrustning" uppgick till nästan 10,4 miljoner euro (4 % mindre).

Slutligen lånades 106 miljoner euro ut på kreditkort, kreditlinor, bankgirokonton och checkräkningskrediter, 0,4 procent mindre jämfört med december 2022.