Enligt Europeiska unionens statistikkontor(Eurostat) ökade medianåldern för den europeiska befolkningen från 42,2 år 2013 till 44,5 år tio år senare, den 1 januari förra året.

I Portugal ökade medianåldern med 4,4 år mellan 2013 och 2023, och är det land där medianåldern ökat mest på ett antal år.

Även Grekland, Spanien, Slovakien och Italien noterade en ökning av befolkningens medianålder med fyra år.

Endast Sverige (-0,1 år) och Malta (-0,4 år) sänkte medianåldern med tio år.