Enligt marinen följdes fartyget "under sin navigering norrut, i den exklusiva ekonomiska zonen" på kontinenten.


I ett uttalande som skickades till nyhetsredaktioner garanterade den portugisiska marinen att den "permanent säkerställer övervakningen av havsområden under nationell suveränitet eller jurisdiktion, 24 timmar om dygnet och 365 dagar om året, för att garantera strikt efterlevnad av lagen i dessa områden och att inga aktiviteter som strider mot Portugals intressen utförs av stater eller aktörer med antagonistiska intressen".

Detta är ett normalt förfarande för övervakning av havsområden när krigsfartyg från länder som inte tillhör den transatlantiska alliansen Nato seglar i portugisiska vatten.