National Trust, ett naturvårdsorgan, har meddelat att man planerar att plantera 100.000 inhemska träd i Devon för att binda samman de splittrade regnskogsmiljöerna i landet. Träden kommer att utgöra en livsmiljö för vilda djur, binda kol i marken och rena luft och vatten.

Krediter: Unsplash; Författare: @j0hnmark;