Detta är ett fantastiskt resultat efter att en hängiven naturvårdsgrupp rensat ön från en dödlig invasiv art.

Island Conservation, den ideella organisationen som arbetar med Chañaral, har framgångsrikt restaurerat 65 öar över hela världen, vilket gynnat 1 218 populationer av 504 arter.