Kaledoniska tallskogar är världsunika och hyser sällsynta djurarter som röda ekorrar, tjäder och korsnäbbar.


Men mindre än 2 procent av den kaledoniska skogen, som en gång täckte högländerna, finns kvar. Wild Pine-projektet syftar till att identifiera och rädda dessa bortglömda tallskogar.