Jämfört med föregående månad, december förra året, skedde också en ökning av antalet dödsfall. Det var 1.272 (10,5%) fler dödsfall än under den sista månaden 2023.

Under hela 2023 inträffade 118.862 dödsfall, 6.030 färre än under 2022.

När det gäller födslar registrerades 7.125 levande födslar i december 2023, en minskning med 0,2% jämfört med december 2022, den månad då 7.142 registrerades.

Det totala antalet registrerade levande födda under 2023 är 85.909, högre än det som registrerades 2022, då 83.989 registrerades. Det finns 1 920 fler (2,3%) från ett år till ett annat.

Bröllop, enligt INE, drabbades av en minskning med 9,5% i december 2023 jämfört med samma månad, med 2 037 äktenskap som firades under den sista månaden förra året, 213 färre än 2022.

Totalt firades 36 969 bröllop under 2023, 17 fler än under 2022.