Enligt Pordata, databasen och statistiksidan om Portugal och Europa, är för närvarande 24% av det totala antalet invånare i Portugal 65 år eller äldre.

"Inverteringen av den demografiska pyramiden är en av 2000-talets största utmaningar i Europa, särskilt i Portugal, där vikten av befolkningen över 65 år har ökat. Idag står de för en fjärdedel (24%) av det totala antalet invånare i landet, när det för ett decennium sedan var 19%".

Enligt uppgifter från 2022 var 57% av medborgarna i denna åldersgrupp kvinnor, vars medelålder var 76,1 år.

Endast 13% rapporterade att de hade avslutat gymnasiet och 6% arbetade fortfarande. I sin tur var 68% nöjda med sina liv.

Enligt Pordata kommer antalet medborgare i Portugal som är 65 år eller äldre att fortsätta att öka. Detta beror på att om personer över 85 år 1991 motsvarade bara 7% av befolkningen, har denna siffra ökat till 15% 2022. I denna takt beräknas därför 23 % av befolkningen vara över 85 år 2050.