Sedan den togs i drift den 17 februari 2023 har plattformen "Online Nationality" tagit emot mer än 28 800 ansökningar om portugisiskt medborgarskap. Cirka 45 % av ansökningarna gjordes av brasilianska medborgare.

Uppgifterna kommer från Institute of Registries and Notaries(IRN), som i ett uttalande uppgav att totalt 28 867 ansökningar om medborgarskap registrerades online under denna period.

I samma meddelande anges att 7 555 av dessa ansökningar gjordes under laglig vistelse i landet i minst fem år, medan 5 160 baserades på tilldelning av nationalitet till medborgare födda utomlands och barn till portugisiska föräldrar.

I sin tur berodde 4 878 ansökningar på "tilldelning till barnbarn till portugisiska medborgare", medan 4 682 baserades på naturalisering genom äktenskap. 3 376 ansökningar gjordes av ättlingar till portugisiska sefardiska judar.

Enligt IRN är "Brasilien det land som leder de länder som mest begärde portugisisk nationalitet, med 12 844 ansökningar som lämnats in online (cirka 45%)".

Sedan den 1 december 2023 har ansökningar om medborgarskap från ombud gjorts uteslutande online, riktade till advokater och solicitors som är registrerade hos respektive yrkesförbund i Portugal. Från organisationens perspektiv "bidrog denna åtgärd till att minska trycket på tjänsterna genom att ta bort cirka 10 000 personliga tjänster per månad från filialerna, och bidrog till att göra tjänsterna mer effektiva genom att minska mottagandet av pappersorder."