Är du allergiker och bor i regionerna Lissabon och Setúbal, Alentejo, eller Trás-Os-Montes och Alto Douro? Enligt den portugisiska föreningen för allergologi och klinisk immunologi(SPAIC) kommer pollenhalterna att vara mycket höga i dessa områden åtminstone fram till torsdagen den 22 februari.

I Lissabon- och Setúbalregionen kommer pollenkorn från cypresser och al, liksom gräs och nässlor, att dominera i atmosfären.

I regionen Alentejo kommer det också att förekomma pollen från cypresser och al, gräs och nässlor, och varningen gäller även korkekar och stenekar.

Koncentrationen av pollen kommer att vara måttlig i Algarve, där det kommer att finnas en större intensitet av pollenkorn från cypresser.


Enligt SPAIC bör du undvika att "utföra utomhusaktiviteter när pollenkoncentrationerna är höga" och istället hålla fönstren stängda, både hemma och i bilen. Använd också solglasögon och glöm inte att ta dina receptbelagda mediciner.