Enligt ministerrådets resolution kan eventuella ytterligare åtgärder, som ger en "högre grad av beredskap", genomföras efter omvärderingen av torksituationen i regionen, som kommer att genomföras i juni.

"[...] Regeringen förbehåller sig rätten att, om de åtgärder som nu antagits visar sig vara otillräckliga, enligt grundlagen om civilskydd, [...] förklara en katastrofsituation", står det i dokumentet.

Algarve är för närvarande i beredskap på grund av torka och om en katastrofförklaring utfärdas kommer det att vara möjligt att fastställa gränser och restriktioner för användningen av vatten för icke nödvändiga ändamål, samt rationaliseringsåtgärder i offentliga vattenförsörjningstjänster.

På samma sätt kan regeringen också bestämma användningen av yt- eller grundvattenuttag, som tillhör offentliga eller privata enheter, av koncessionshavaren för Algarves kommunala vattenförsörjnings- och renhållningssystem, när det är nödvändigt, i enlighet med den gällande grundlagen om civilskydd.

Alternativt kan man överväga att utlysa ett miljötillstånd enligt vattenlagen.

De åtgärder som regeringen planerar för att bevara vattenreserverna i regionen innefattar att avbryta den allmänna vattenförsörjningen för bevattning av golfbanor.

Å andra sidan, mellan den 1 juni och den 30 september, är användningen av offentligt vatten för fordonstvätt avstängd, förutom i anläggningar med tillstånd för kommersiell verksamhet med system för återcirkulation av vatten.

Potentiella nedskärningar

Enligt regeringen verkar den nuvarande situationen i Algarve "särskilt kritisk", och det kan finnas en eventuell "effektiv störning i offentliga försörjningssystem" för mänsklig konsumtion om vattenanvändningen fortsätter på nuvarande nivåer.

"[...] I ett scenario där åtgärder inte antas och genomförs för att garantera bevarandet av vattenreserver och i avsaknad av nederbörd långt över de maximala värden som inträffat under de senaste sex åren, kommer försörjningen av vatten för mänsklig konsumtion i Algarve-regionen att allvarligt äventyras", heter det i resolutionen.

Varningssituationen på grund av torka i Algarve förklarades av den portugisiska miljöbyrån(APA) i december 2023 och bekräftades på nytt den 25 januari.

Enligt ministerrådets resolution har vattenlagringsnivåerna i reservoarer i Algarveregionen sedan maj 2022 varit under 50 %.

För närvarande är lagringsnivåerna för grundvatten "extremt låga, med cirka 84 % av grundvattenförekomsterna som har en lagrad volym under den 20:e percentilen, "och av dessa är cirka 48 % i ett mycket kritiskt tillstånd".

Relaterade artiklar: