En iberisk varg har fotograferats intill en väg i centrum av byn Paredes de Coura.

Enligt en rapport från O Minho delades fotot på Facebook och dess författare uppger att djuret "ville korsa Avenida de Cenon".

Enligt webbplatsen "Eu vi um Lobo" går förekomsten av vargar i den region som för närvarande utgör det portugisiska fastlandet tillbaka till cirka 150 tusen år sedan (i mitten av paleolitikum), "vilket bekräftas av de fossil som hittades i Gruta da Furninha (Peniche), tillskrivs Canis lupus lunellensis, en mindre varg än den nuvarande, anpassad till det fuktiga och heta klimat som rådde på den Iberiska halvön vid den tiden".


Enligt den senaste nationella inventeringen, som genomfördes 2002-2003, uppskattas det att det finns cirka 300 vargar i Portugal, fördelade på totalt 63 flockar, och upptar ett område på cirka 20 400 km2.