Det nya centret ligger i Campo Grande i Lissabon och börjar sin verksamhet den 26 februari i år.

Centret kommer också att öppna dörren för "nya möjligheter till socialt, ekonomiskt och kulturellt utbyte", vilket gynnar båda länderna.

Portugiserna åtnjuter redan "viseringsfrihet för resor till Kanada i upp till sex månader".

"De mellanfolkliga förbindelserna mellan Kanada och Portugal har blivit allt starkare med tiden. Idag upprätthålls dessa band av en livlig kanadensisk gemenskap av portugisiskt ursprung", sade Marc Miller, minister med ansvar för invandring.

Det nya centret kommer att göra ansökningarna ännu enklare "över en längre tidsperiod" samtidigt som det bidrar till den kanadensiska ekonomin och "fördjupar banden" mellan de två länderna, tillägger Miller.

Visumansökningscenter drivs av privata företag på uppdrag av den kanadensiska regeringen.

Dess första mål är att ta emot dokument som krävs för visumansökningar, överföra denna information på ett säkert sätt till det kanadensiska immigrationsministeriets kontor och ha biometriska informationssamlingstjänster.

Centrumtjänsterna är tillgängliga via telefon, e-post eller personligen för att svara på frågor på lokala språk och hjälpa till att se till att processerna slutförs.

För närvarande finns det 163 center i 110 länder.