Enligt en rapport från CNN Portugal drog Guinness slutsatsen att "de nödvändiga bevisen inte längre finns" som gav titeln till den portugisiska hunden, som dog i oktober förra året, påstås ha åldrats 31 år och 165 dagar.

Undersökningen utlöstes efter klagomål från vissa veterinärer om åldern på Rafeiro Alentejano, som levde hela sitt liv i en by i Leiria. Enligt Guinness hade informationen i den portugisiska databasen (chip) varit avgörande för att fastställa åldern, men det krävdes inget åldersbevis för hundar födda före 2008. Med andra ord, "utan något avgörande bevis" blir det omöjligt att behålla titeln.

"Vi är oerhört stolta över att efter bästa förmåga säkerställa riktigheten och integriteten hos alla våra titlar. Efter att veterinärer och andra experter uttryckt oro, både privat och i offentliga kommentarer, och slutsatserna av undersökningar som gjorts av vissa medier, ansåg vi det viktigt att påbörja en analys av Bobis meriter. Naturligtvis kräver vi bevis för alla Guinness World Records titlar", säger de.

Relaterade artiklar: