Den portugisiska ekonomin överträffade till och med genomsnittet för Europeiska unionen och euroområdet, båda med en BNP-variation på 0,5%, och OECD (1,6%), efter att bara ha överträffats av Costa Rica (5,1%), Mexiko (3,1%), USA (2,5%) och Spanien (2,5%), enligt uppgifter från INE och rapporterade av ECO.

Det bör noteras att även om Portugal är bland de fem länderna med högst BNP-tillväxt, minskade den ekonomiska tillväxten betydligt från 6,8% 2022 till 2,3% 2023.

"Initiala årliga uppskattningar tyder på att OECD:s BNP-tillväxt minskade till 1,6% 2023, jämfört med 2,9% 2022, i ett sammanhang med högre underliggande inflation i OECD-området", enligt samma rapport.

Bland de 27 OECD-länder för vilka data finns tillgängliga (11 medlemsländer har ännu inte information) har 10 registrerat en BNP-minskning 2023, med Estland som den största minskningen (-3,0%). I 14 länder bromsade tillväxten in men förblev positiv.

Endast tre ekonomier noterade högre tillväxt 2023 jämfört med föregående år: Costa Rica (5,1% 2023, jämfört med 4,6% 2022), USA (2,5% jämfört med 1,9% ) och Japan (1,9% jämfört med 1%).