"Vi vet att det kan vara möjligt, vilket har varit fallet sedan början av året, att vi har importerat fall av mässling, men vi förutser inte ett stort utbrott som det som sker i andra europeiska länder som har uppriktigt låga [vaccinations]nivåer som är sämre än våra", sa Rita Sá Machado till journalister.

Rita Sá Machados kommentar kommer efter att Världshälsoorganisationen(WHO) på tisdagen varnade för att mer än hälften av världens länder kan komma att klassificeras som högriskländer för ett mässlingsutbrott i slutet av 2024, på grund av den generella ökningen av antalet fall.

Enligt WHO ökade antalet mässlingsfall i världen med 79 procent under 2023, till mer än 306 000 fall, jämfört med 2022.

"Vi är fortfarande ett av de länder i Europa som verkligen har en bra vaccinationstäckning som gör att vi, om det finns ett importerat fall, kan stoppa spridningen av mässlingsviruset", fortsatte hon.

Den 16 februari bekräftade Portugal ett nytt fall av mässling i regionen Lissabon och Tejo Valley, vilket innebär att det totala antalet fall som registrerats sedan den 11 januari uppgår till nio, sade DGS i ett uttalande.

Enligt DGS har nio fall av mässling bekräftats sedan den 11 januari: sex i den norra regionen och tre i regionen Lissabon och Tagus Valley.