Enligt DECO PROteste: "När det är dags att lämna in skattedeklarationen kan återbetalningsbeloppet vara lägre eller det kan finnas mer skatt att betala".

För att öka återbetalningen eller minska den skatt som ska betalas anger DECO PROteste att kostnader som uppstått under 2023 måste dras av genom validering av fakturor som utfärdats under det året, en process som kan göras på e-Fatura-portalen fram till den 26 februari.

"Genom att associera varje kostnad med respektive sektor drar skattebetalaren nytta av avdrag inom hälsa, utbildning, bostäder och bostäder, utöver allmänna familjekostnader. Om det finns utgifter som inte visas i e-fakturan senast den 31 mars måste skattebetalaren ange dem manuellt i skattedeklarationen under deklarationssäsongen, som pågår från april till juni", rekommenderar organisationen.

DECO PROteste uppger att utestående fakturor som kvarstår efter den 26 februari 2024 initialt inte räknas som ett avdrag i IRS, men "det finns utgifter som hälsa, utbildning, bostäder och fastigheter som kan anges manuellt i IRS-deklarationen".

"Om det är som förra året när många människor lämnar det till sista minuten eller missar valideringsfristen, kan det fortfarande vara möjligt att göra vissa avdrag manuellt. Faktum är att om fakturorna inte valideras inom tidsfristen kommer utgifterna redan inte att beaktas automatiskt av skattemyndigheten. Detta innebär att dessa avdrag måste anges manuellt i IRS-deklarationen".

Relaterade artiklar: