Enligt uppgifter från INE registrerade den brittiska marknaden en tillväxt på 17,1% i antalet avstigande passagerare och 17. 2% i antalet ombordstigande passagerare jämfört med samma period 2022.


Listan följer i denna ordning:

  • Frankrike - årlig tillväxt på 18,4% i antalet avstigande passagerare och 18,3% i antalet ombordstigande passagerare;
  • Spanien - tillväxt på 32,5 % och 31,9 %;
  • Tyskland - tillväxt på 9,2% och 9,5%;
  • Italien - tillväxt på 32,5% och 32,2%;


INE-data visar också att i november 2023 flyttade 4,5 miljoner passagerare och 20,6 tusen ton gods och post via nationella flygplatser, vilket motsvarar variationer på +8,5% och +6. 7% respektive jämfört med november 2022. Jämfört med november 2019, det vill säga perioden före pandemin, ökade antalet passagerare med 11,8% och 5,1%, i samma ordning.


"Sedan början av 2023 har det varit historiska toppar i det månatliga antalet passagerare på nationella flygplatser. I november 2023 var det en genomsnittlig daglig avstigning av 70,8 tusen passagerare, en siffra högre än den som registrerades i november 2022 (65,6 tusen; +7,9%) och 10,3% över den som registrerades i november 2019 (64,2 tusen) ", läser noten från det nationella statistikkontoret.